Voyeur

Voyeur explores the relationship between the intimate and the public. A collaborative project with choreographer Heidi Jessen, dancers Richard Deleyos and Sara Kaspersen and designer Taeho Noh.

Voyeurism is used to create a distance between the audience and the performance; like a room within the room, with an inside and an outside, the audience are invited to alternate between experiencing both perspectives.


Voyeur

Voyeur utforsker forholdet mellom det intime og det offentlige. Et samarbeidsprosjekt med koreograf Heidi Jessen, dansere Richard Deleyos og Sara Kaspersen og designer Taeho Noh.

Voyeurisme brukes for å skape en distanse mellom publikum og forestillingen, som et rom i rommet, med en innside og en utside, inviteres publikum til å oppleve begge perspektivene vekselvis.

< Back