Vessel

Vessel is an analytic and poetic project that explores the object’s behavior and value. The way an object is composed governs how it’s perceived, used and limited. The project is based on two objects that share a similar story: they have both lost their original function. The project wants to challenge the objects into entering new roles, perceptions and values.

Materials: Wax, porcelain, polyester plaster, epoxy, concrete, white clay.


Vessel

Vessel er et analytisk og poetisk prosjekt som utforsker objektets adferd og verdi. Måten et objekt er komponert setter føringer for hvordan det oppfattes, brukes og begrenses. Prosjektet tar utgangspunkt i to objekter som deler en lik historie: de har begge mistet sin opprinnelige funksjon. Prosjektet ønsker å utfordre objektene til å innta nye roller, oppfatning og verdier.

Materialer: Voks, porselen, polyestergips, epoxy, betong, hvit leire.

< Back