Traces of places

Traces of Places is a subproject within an ongoing; Yearning for Yesterday. An emotionally speculative project that explores the borders between the physical object and the human emotional sphere. The project comes from a personal fascination for the emotional characteristics of design, and a perspective of design where emotion can be a primary function. It is the sentimental I’m interested in here: all of us have, or are familiar with the idea of, objects of sentimental value. The focus is seldom on the objects themselves; what is important is rather what they represent and the memories they evoke in us. The idea that a physical object can contain something other than itself, such as memories, linking us back to a certain place or a time of individual importance, is what has triggered this project.


Traces of places

Traces of places er et underprosjekt i et pågående; Yearning for yesterday. Et emosjonelt spekulativt prosjekt som utforsker grensene mellom det fysiske objektet og den menneskelige emosjonelle sfære. Prosjektet kommer fra en personlig fascinasjon for de emosjonelle egenskapene til design og et perspektiv om design der emosjon kan være en hovedfunksjon. Det er det sentimentale jeg er interessert i her: vi har alle, eller er kjent med idéen om, objekter av sentimental verdi. Fokuset er sjelden på objektene i seg selv; det som er viktig er heller hva de representerer og minnene de vekker i oss. Idéen om at et fysisk objekt kan "inneholde" noe annet enn seg selv, som minner, koble oss tilbake til et sted eller en tid av individuell verdi, er hva som har inspirert prosjektet.

< Back