Lonely moments

How does loneliness look like for others? Lonely moments is a series of photographies where a group of people share moments where they feel lonely across a two week period. The photos are captured with the participants’ own camera phones whenever the feeling occurs.

The photos say something about how subjective the feeling of loneliness is. Wether or not they manage to show or evoke loneliness that others can relate to is up to each individual beholder, but the series invite to a peak into private, intimate, sore moments that can also help us become more aware of our own loneliness.

Lonely moments is a part of the project Behind closed doors.


Ensomme øyeblikk

Hvordan ser ensomheten ut for andre? Ensomme øyeblikk er en bildeserie der en gruppe personer over en to ukers periode deler øyeblikk de føler seg ensomme. Fotografiene blir tatt med egen kameratelefon når som denne følelsen inntreffer.

Bildene viser noe om hvor subjektiv ensomhetsfølelsen er. Om de greier å vise eller få frem en ensomhetsfølelse som andre kan relatere seg til, vil være opp til hver enkelt betrakter, men serien inviterer til et innblikk inn i private, intime, såre øyeblikk som også kan gjøre oss mer bevisst på vår egen ensomhet.

Ensomme øyeblikk er del av prosjektet Bak lukkede dører.

< Back